Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 4.9.2018

Rekisterinpitäjä

Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy
Lauri Korpisen katu 10 G 164
01370 Vantaa, Suomi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjus Qorri
Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy
Lauri Korpisen katu 10 G 164
01370 Vantaa, Suomi
045 668 4412
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy:n asiakasviestintään ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy:lle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja kaikista rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
  • Yritys
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Tilauksen tiedot
  • Tiedot markkinointikiellosta
  • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy:n sivuston yhteydenottolomakkeilla, tilauslomakkeella tai sähköpostilla.

Tiedot rekisteröidään sähköpostiohjelmaan sekä mahdollisesti laskutusohjelmistoon.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jotta voisimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen, saatamme joutua siirtämään tai luovuttamaan tietojasi yhteistyökumppaneillemme palvelun toteuttamisen edellyttämissä rajoissa. Tilauksien toimituksen mahdollistamiseksi Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy luovuttaa mm. seuraavat tiedot asiakkaasta tarvittaville tahoille: Yrityksen nimi, vastaanottajan nimi, osoite, sisäänpääsykoodi ja puhelinnumero. Uudenmaan Kivi ja Laatta Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja/tai korjausta ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme ja toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 4.9.2018 lukien.